Üretim Takip Program�

Üretim Takip Program�Günümüzde ve gelecekte üretilecek ürünleri veya hizmetleri belirlemede, ne kadar ürün veya hizmet üretilece�ine karar vermede, üretim için gerekli olacak envanterlere, istenen kalite ve maliyette, istenen sürede do�ru zamanda, istenen miktarda ürün veya hizmet üretilebilmesi için i�letmelerin üretim planlamalar�n� do�ru bir �ekilde analiz edilerek yapmalar� gerekmektedir.

�retim Takibi Art�k �ok Kolay!

 

�retim Mod�l�

 

Günümüzde ve gelecekte üretilecek ürünleri veya hizmetleri belirlemede, ne kadar ürün veya hizmet üretilece�ine karar vermede, üretim için gerekli olacak envanterlere, istenen kalite ve maliyette, istenen sürede do�ru zamanda, istenen miktarda ürün veya hizmet üretilebilmesi için i�letmelerin üretim planlamalar�n� do�ru bir �ekilde analiz edilerek yapmalar� gerekmektedir.

 

Bilsoft üretim modülü ile ürünlerinizin üretimini sistem karma�as� ya�amadan, uygun kalitede, hatas�z, do�ru bir maliyet analizi ve planlamas�yla sa�layabilirsiniz.

 

F�r�ndan Fabrikaya �retim Takibi

 

Detayl� bilgi almak için bizi aray�n. (0212) 912 24 26 nolu numaradan bize ula�abilirsiniz.
Kampanyalar hakk�nda bilgi almak için t�klay�n!

 

Program Özellikleri

Hammadde Stoklar�n� Gir
Hammadde Se�
Miktar Belirle
�r�n Olu�tur
 
 

Program Görselleri


�retim Program� Ana Sayfa
Anasayfa
�retim Program� Re�ete Ekle
Reçete Ekle
�retim Program� Raporlama
Raporlama