Uzaktan Çalışma Politikası - Bilsoft Yazılım
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. bilsoft.com'u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.

Uzaktan Çalışma Politikası

 Ana Sayfa / Hakkımızda / Uzaktan Çalışma Politikası

UZAKTAN ÇALIŞMA POLİTİKASI

BİLSOFT YAZILIM
Doküman NoPOL.17
Yayın Tarihi04.01.2024
Rev. No00
Rev. Tarihi--

1. Amaç ve Kapsam

Bu politika, BİLSOFT YAZILIM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bünyesindeki çalışanların, 4857 sayılı İş Kanunu?nun 14?üncü maddesine göre; "çalışanların, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında, iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi" maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Bu politika, BİLSOFT YAZILIM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

2. Temel Esaslar

  • Uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanır. Bu, düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenir.
  • Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esastır. Bu malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirilir. İş araçlarının işveren iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilir. İşçiye teslim edilen belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası ise işveren tarafından işçi özlük dosyasında saklanır.
  • Şirketimizde uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve zaman aralığı uzaktan çalışan ile işveren tarafından belirlenir.
  • Şirketimiz, uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alır. İşveren, korunması gereken verinin tanım ve kapsamını sözleşmede belirler. Verilerin korunması amacıyla işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması zorunludur.
  • Şirketimizde uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilir. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
  • Şirketimiz, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda; çalışanı bilgilendirir, gerekli eğitimi verir, sağlık gözetimini sağlar ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini alır.

BİLSOFT YAZILIM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ