Bulut tabanlı ERP yazılımları ile işinizi bir sonraki seviyeye taşıyın!

PAKET
ÖZELLİKLERİ

STANDART


172.000 ₺

85.000 ₺

ENTERPRISE

TEKLİF
İSTEYİNİZ

Paket Özellikleri

STANDART

85.000 ₺


ENTERPRISE

Teklif İsteyiniz.

İLK 6 AY ÜCRETSİZ KURULUM

Yönetim
4/4
4/4
Kullanıcı Yönetimi
Yetki Nesneleri
Roller
Rol Yetkileri
Malzeme Yönetimi
10/15
14/15
Malzeme Türleri
Malzeme Grupları
Malzeme Sınıfları
Malzeme Ambarları
Varyant Yönetimi
Ürün Seviyeleri
Malzeme Yönetimi
Malzeme Hiyerarşisine Uygun Kodlama Sistemi
Garanti Takibi
Son Kullanma Tarihi Takibi
Alternatif Malzeme Grupları
Malzeme Hiyerarşisi
Malzeme Türü Değişiklik Yönetimi
Tesis Arası Malzeme Kodu Değişiklik Yönetimi
Malzeme Alt Bileşen Yönetimi
Depo Yönetimi
12/16
15/16
Depo/Lokasyon/Raf Yönetimi
Depo Giriş/Çıkış Kısıtlamaları
Depodan Malzeme Talep Yönetimi
Depoya Malzeme İade Yönetimi
Masraf Yerine Malzeme Çıkışları
Depolar Arası Malzeme Transferi
Stok Sayım İşlemleri
FIFO/LIFO vb. Depolama Stratejileri Yönetimi
Depo Hareketleri Raporları
Ambalajlama Yönetimi
Kritik Stok Yönetimi (Min./Max. Stok Seviyesi)
Tesisler Arası Stok Nakil Yönetimi
Malzeme Giriş İşlemleri
Satın Alınan Malzeme Etiket Yönetimi
Barkod ve RFID ile Depo Yönetimi
Hızlı Üretim
Satış Yönetimi
7/16
15/16
Kullanıcı Satış Grubu Yönetimi
Satış Koşul Kayıtları
Özel Fiyat Listeleri
Satış Kampanya Yönetimi
Müşteri Yönetimi
Müşteri Teslim Noktaları Yönetimi
Satış Fiyat Listesi
Risk Limiti Yönetimi
Yetkilendirilmiş Firma Yönetimi
Satış Teklif Talebi Yönetimi
Satış Teklif Yönetimi
Satış Sözleşmeleri Yönetimi
Satış Siparişi Yönetimi
Stok Rezerve Etme
Müşteri İadesi Yönetimi
B2B Bayi Entegrasyonu
Sevkiyat Yönetimi
13/14
14/14
Araç/Sürücü Yönetimi
Sevkiyat Türleri Yönetimi
Nakliye Türleri Yönetimi
Teslimat Yönetimi
Toplama Listesi
Çeki Listesi
Nakliye Belgesi
İrsaliye İşlemleri
Gelen/Gönderilen E-İrsaliye
FIFO/LIFO Stratejileri
Barkod ve RFID ile Sevkiyat Yönetimi
Araç Takip Sistemi Entegrasyonu
Sevkiyat Performansını Ölçme
Mobil Uygulama Entegrasyonu
Satın Alma Yönetimi
7/17
17/17
Tedarikçi Yönetimi
Malzeme Tedarikçileri Yönetimi
Satın Alma Koşul Kayıtları
Malzeme Satın Alma Grupları Yönetimi
Satın Alma Talep Yönetimi
Malzeme Yaklaşık Maliyet ve Fiyatlandırma Yönetimi
Satın Alma Teklif Yönetimi
Satın Alma Sözleşmeleri Yönetimi
Satın Alma Sipariş Yönetimi
Fason Satın Alma Yönetimi
Stok Nakil (Tesisler Arası) Satın Alma Yönetimi
Tedarikçiye İade Süreci Yönetimi
Fatura Teknik Onayları
Satın Alma Hakediş Yönetimi
Sözleşme/Sipariş Ceza Yönetimi
Sözleşme/Sipariş İş Artışı Yönetimi
Teminat - Avans - Kesinti Yönetimi
Dış Ticaret Yönetimi
0/3
3/3
Gümrük İşlemleri Yönetimi
İhracat Dosyası Yönetimi
İthalat Dosyası Yönetimi
Üretim Yönetimi
0/22
22/22
Ürün Ağacı Yönetimi
Ürün Ağacı Seviyeleri Yönetimi
Toplu Ürün Ağacı Değişiklikleri (Bileşen Ekleme, Bileşen Güncelleme, Bileşen Silme)
Operasyon Tanımları
İş Merkezi Yönetimi
Rota Yönetimi
Ürün Akış Şeması Yönetimi
Üretim Versiyonları
Üretim İş Emri Yönetimi
Çok Seviyeli Üretim İş Emri Yönetimi
Yeniden İşleme (Rework) İş Emri Yönetimi
Stok Bildirimi, Tüketimi ve Fire/Hurda Takibi
Zaman Bildirimleri (Proses Başlatma/Bitiş, Duruş Başlatma/Bitiş)
Üretim Miktar ve İşçilik Bildirimleri
Fabrika Takvim Yönetimi
Vardiya Çalışma Planı
Müşteri Sipariş Entegrasyonu
Seri/Lot Takibi
Müşteri İade Analizi
Üretim Etiketi Yönetimi
Ambalajlı Malzeme Etiketi Yönetimi
Stoktan Hurda Bildirimleri
Üretim Planlama Yönetimi
0/12
12/12
Master Plan (Ana Üretim Planı)
MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması)
Üretim Önerileri
Satın Alma Önerileri
Fason Üretim Önerileri
Tesisler Arası Stok Nakil Önerileri
Talep Tahminleme
Güvenlik Stoku Profilleri
Planlama Stratejileri
Stok Olayları Stratejileri
Müşteri/Siparişe Özel Üretimleri Takip
Planlama Sorumlusu Yönetimi
Üretim Çizelgeleme Yönetimi
0/6
6/6
Sonlu Kapasite Planlama
Makine Kapasitesi Yönetimi
İş Gücü Kapasitesi Yönetimi
Üretim Çizelgeleme
Üretim Planını İş Emrine Dönüştürme
Ambalaj Planlama
Kalite Kontrol Yönetimi
0/14
14/14
Test Alanları
Test Enstrümanları
Testler
Kontrol Metodları
Tepki Planları
Kontrol Planları
Giriş Kalite Kontrol
Operasyonel Kalite Kontrol
Final Kalite Kontrol
Kalite İş Emri Yönetimi
Kafile Takibi
Uygunsuz Ürün Yönetimi
Zorunlu Denetim Noktası
Müşteri Muayene Kontrolü
Kalibrasyon Yönetimi
0/5
5/5
Ölçüm Ekipmanı/Mastar Yönetimi
Kalibrasyon Kontrol Planları
Kalibrasyon Talebi Yönetimi
Kalibrasyon İş Emri Yönetimi
Alınan/Verilen Kalibrasyon Hizmetleri
Laboratuvar Test Yönetimi
0/5
5/5
Metod ve Standart Yönetimi
Ölçüm ve Test Kabiliyetleri Yönetimi
Ölçüm ve Test Talebi Yönetimi
Ölçüm ve Test İş Emri Yönetimi
Alınan/Verilen Laboratuvar Test Hizmetleri
Bakım Onarım Yönetimi
0/25
25/25
Ekipman Grupları
Ekipman Türleri
Teknik Birim Yönetimi
Nesne Türleri
Kritik Ekipman ve Yedek Parça Yönetimi
Ekipman Yönetimi
Arıza Türleri Yönetimi
Harici Bekleme Yönetimi
Bakım Onarım İş Emri Türleri Yönetimi
Bakım Onarım Talebi Yönetimi
Bakım Onarım İş Emri Yönetimi
İşçilik Takibi
Malzeme Stok Takibi
Bakım Süreleri Analizi
Harici Bekleme Takibi
Kök Neden Analizi
Bakım Maliyeti Takibi
Arıza ve Kesinti Takibi
Bakım Planı
Bakım Stratejileri
Bakım Görev Listeleri
Bakım Görev Listeleri
Otomatik Bilgi Akış Sistemi
Bakım Takvimi
Atölye/Personel İş Takibi
İnsan Kaynakları Yönetimi
11/12
12/12
Personel Özlük Yönetimi
Terfi/Atama İşlemleri
Departman/Pozisyon/Unvan Yönetimi
İşe Giriş/Çıkış İşlemleri
İzin Yönetimi
Fazla Mesai Yönetimi
Vardiya Yönetimi
Puantaj Takibi
Avans/Kesinti/İcra Yönetimi
Personel Evrak Yönetimi
Zimmet Yönetimi
Vekalet İşlemleri
Finans Yönetimi
27/27
27/27
Tek Düzen Hesap Planı
Ödeme Koşulları
Cari (Müşteri, Tedarikçi, Personel) Hesap İşlemleri
Banka İşlemleri ve Banka Hesap Hareketleri
Elektronik Hesap Özeti Entegrasyonu ( Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Vakıf Katılım)
Kasa İşlemleri ve Kasa Hesap Hareketleri
Ödeme ve Tahsilat İşlemleri
Çek - Senet İşlemleri
Firma - Müşteri Kredi Kartı İşlemleri
Teminat İşlemleri
Vadeli Hesap İşlemleri
Kredi Takibi
Ödeme Emirleri Yönetimi
TCMB Kur Entegrasyonu (Çoklu Para Birimi ile Çalışabilme)
Kur Farkı İşlemleri
Alınan - Verilen Hizmetlerin Yönetimi
Masraf Çeşitleri Yönetimi
İrsaliye İşlemleri
Fatura İşlemleri
Vergi Takibi
Dönem Kapama İşlemleri
Sabit Kıymet Tanımlamaları
Sabit Kıymet Seri Numaraları
Sabit Kıymet QR Kodlu Etiket Yönetimi
Sabit Kıymet Zimmet Yönetimi
Amortisman Yönetimi
Sabit Kıymet Sayım İşlemleri
E-Çözümler
6/6
6/6
E-İrsaliye
E-Arşiv Fatura
E-Fatura
E-Defter
E-Mutabakat
E-Beyanname
Maliyet Muhasebesi
0/9
9/9
Malzeme Değerleme Sınıfları Yönetimi
Masraf Yeri Yönetimi
Masraf Yeri Hiyerarşisi
İstatistiksel Göstergeler
Dağıtım Anahtarları
Etkin Maliyet Algoritması
Masraf Yeri Analizi
Malzeme ve İş Emri Maliyet Analizleri
Ay Sonu Kapanış İşlemleri
Bütçe Yönetimi
0/10
10/10
Gider Bütçesi
Satış Bütçesi
Yatırım Bütçesi
ARGE Bütçesi
Yeni Bütçe Talebi
Ek Bütçe Talebi
Bütçe Revizyonları
Bütçeler Arası Transfer
Bütçe İadesi
Bütçe Onay Süreci
Proje Yönetimi
0/8
8/8
Proje İş Akışı Planlaması
Proje Bütçesi
Kaynak Yönetimi
Aksiyon ve Görev Yönetimi
Doküman Yönetimi
Proje Harcama ve Maliyet Takibi
Risk Yönetimi
Yatırım Planlama
0/5
5/5
Yatırım Programı Yönetimi
Yatırım Talebi Yönetimi
Yatırım Gerçekleştirme Talebi Yönetimi
Yatırım Bütçesi
Yatırım Alt İş Yönetimi
Hukuk Yönetimi
0/4
4/4
Dava Dosyası İşlemleri
Dava Dosyası Karar İşlemleri
İcra İşlemleri
Dosya Teminat İşlemleri
Kalite Yönetim Sistemi
0/19
19/19
Vizyon/Misyon
Kalite Politikaları
Kalite Hedefleri
Müşteri Şikayeti Yönetimi
Önleyici Faaliyet Yönetimi
Toplantı ve Aksiyon Yönetimi
Doküman Yönetimi
Süreç Tanımlama
Süreç Akış Diagramları
Arayüz Süreç İlişkisi
Süreç Girdi ve Çıktıları
Süreç Haritaları
Süreç Dokümanları (Prosedürler, İş Talimatları, Formlar, Şartnameler)
Performans Göstergeler (KPI)
Aksiyon Yönetimi
İç Denetim Planlama
Belge Yönetimi
Saha Çalışması Yönetimi
Bulgu Yönetimi
Onay ve Bildirim Süreci
0/7
7/7
Süreç İçinde Onay Modülü Aktivasyonu
İK Hiyerarşisine Göre Onaycıların Belirlenmesi
Bekleyen - Kabul Edilen - Reddedilen Onay Süreçleri
Her Süreç İçin Farklı Onay Form Dizaynları
Otomatik Durum Değişiklikleri
SMS ve Mail Bildirimleri
E-İmza (Dongle) ve Paraf Entegrasyonu
Raporlama
4/5
5/5
Dinamik Raporlama
Yönetici Konsolu
Müşteri Konsolu
Tedarikçi Konsolu
Kalite Konsolu


Bilsoft Standart ERP programı, işletmelerin malzeme, satış, satın alma, hızlı üretim, lojistik(depo, malzeme hareketi, sevkiyat), insan kaynakları ve finansal süreçlerini kolayca yönetebildiği kullanıcı dostu bir programdır.


Bilsoft Basic ERP programı;zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayarak işletme kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlar.


Bilsoft Basic ERP programı, işletmelerin malzeme, satış, satın alma, hızlı üretim, lojistik(depo, malzeme hareketi, sevkiyat), insan kaynakları ve finansal süreçlerini kolayca yönetebildiği kullanıcı dostu bir programdır.


Bilsoft Standart ERP programı ile tedarikçiden müşteriye kadar uzanan bütünleşik süreci yöneterek işletmenin tüm süreçlerini kontrol altına alabilirsiniz.


Aktif standartları ve süreçleri anlık olarak güncelleyerek ERP'nizin her zaman "yeni" kalmasını ve yasal mevzuata uyumluluğunu sağlıyoruz.

 

PROGRAM ÖZELLİKLERİ


Kolay Kullanım

Kolay kullanım, hızlı bir uyum süreci için yalın ve basit ekran tasarımları, standart ekran yerleşimleri.

Bilgi Güvenliği

İleri düzeyde erişim/veri güvenliği için kullanıcı ve rol bazında şirket, uygyulama menüsü, işlem yetkisi tamamlamaları.

Çoklu Dil Desteği

Birden fazla kullanım için çoklu sayıda dil desteği.

Gelişmiş Raporlama

Kolay ve hızlı şekilde istenilen raporlar ve grafikler oluşturmak için gelişmiş raporlama araçları.

Çoklu Lokasyon Desteği

Birden fazla lokasyona sahip şirketlerin tek bir platformdan yönetilmesi için çoklu lokasyon desteği.

Bulut Çözümü

Alt yapı yatırımına gerek kalmadan sunucu, satın alma, kurulum, bakım güncelleme gibi maliyetleri ortadan kaldırır.

Barkof ve RFID Çözümleri

Kolay ve hızlı bir şekilde istenilen raporlar ve grafikler oluşturmak için gelişmiş raporlama araçları.Malzeme Yönetimi

 • Malzeme teknik verileri
 • Malzeme türleri, sınıfları ve grupları yönetimi
 • Varyant yönetimi
 • Muhasebe, satış, satın alma parametreleri
 • Malzeme ambarları
 • Malzeme hiyerarşisine uygun kodlama sistemi
 • Son kullanma tarihi ve garanti takibi

Depo Yönetimi

 • Depo/lokasyon/raf yönetimi
 • Depo giriş/çıkış kısıtlamaları
 • Depo stok hareketleri yönetimi
 • Masraf yerine malzeme çıkışı
 • Depolar arası malzeme transferi
 • Stok sayımı
 • FIFO/LIFO depolama stratejileri
 • Depo hareketleri raporları
 • Ambalajlama yönetimi
 • Mobil cihaz entegrasyonu
 • Hızlı üretim

Satış Yönetimi

 • Müşteri ve Müşteri Teslim Noktaları Yönetimi
 • Fiyat Listesi
 • Satış Teklifi
 • Satış Siparişi
 • Malzeme ambarları
 • Müşteri İade Süreci
 • Satış/Satış İade Faturaları

Satın Alma Yönetimi

 • Tedarikçi Yönetimi
 • Malzeme Satın Alma Grupları Yönetimi
 • Satın Alma Talebi
 • Satın Alma Siparişi
 • Fatura Teknik Onayları
 • Tedarikçiye İade Süreci
 • Alış/Alış İade Faturaları

Sevkiyat Yönetimi

 • Teslim yönetimi
 • Toplama listesi
 • Çeki listesi
 • Nakliye belgesi
 • İrsaliye
 • Gelen/gönderilen e-İrsaliye
 • FIFO/LIFO Stratejileri
 • Barkod ve RFID ile Sevkiyat Yönetimi
 • Araç/Sürücü Yönetimi
 • Sevkiyat Türleri Yönetimi
 • Nakliye Türleri Yönetimi
 • Sevkiyat Raporları ve Analizler
 • Sevkiyat Performansı Ölçme

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Personel Özlük Bilgileri Yönetimi
 • Personel Ücret İşlemleri
 • Terfi/Atama İşlemleri
 • Organizasyon Yönetimi (Departman/Pozisyon/Unvan)
 • İşe Giriş/Çıkış İşlemleri
 • İzin Yönetimi
 • Vekalet İşlemleri
 • Fazla Mesai Yönetimi
 • Personel Evrak Yönetimi
 • Zimmet Yönetimi
 • Vardiya Yönetimi
 • Avans/Kesinti/İcra Takibi

Finans Yönetimi

 • Tek Düzen Hesap Planı
 • Cari Hesap İşlemleri (Müşteri, Tedarikçi, Personel)
 • Banka İşlemleri ve Banka Hesap Hareketleri
 • Elektronik Hesap Özeti Entegrasyonu
 • Kasa İşlemleri(Ödemeler, Tahsilatlar) ve Kasa Hesap Hareketleri
 • Çek – Senet İşlemleri
 • Firma – Müşteri Kredi Kartı İşlemleri
 • Alınan – Verilen Teminat İşlemleri
 • Vadeli Hesap İşlemleri
 • Ödeme Emirleri Yönetimi
 • Çoklu Para Birimi ile Çalışma (TCMB Kur Entegrasyonu)
 • Kur Farkı İşlemleri
 • Masraf Yeri Yönetimi
 • Alınan – Verilen Hizmetlerin Yönetimi
 • Masraf Çeşitleri Yönetimi
 • Kredi Takibi
 • Taksit Takibi
 • Sabit Kıymet Yönetimi
 • Sabit Kıymet Seri Numarası Yönetimi
 • Sabit Kıymet QR Kodlu Etiket Yönetimi
 • Sabit Kıymet Zimmet Yönetimi
 • Amortisman Yönetimi
 • Sabit Kıymet Sayım İşlemleri
 • Muhasebe Raporları

e-Çözümler

 • e-İrsaliye
 • e-Arşiv Fatura
 • e-Fatura
 • e-Defter
 • e-Mutabakat

Mobil Depo ve Lojistik Yönetimi (Standart)

 • Seri/Lot Takibi
 • Son Kullanma Tarihi Takibi
 • Garanti Takibi
 • Barkod ile Malzeme Giriş/Çıkış İşlemleri
 • Depolar Arası Malzeme Transferi
 • Masraf Yerine Malzeme Çıkışı
 • Sayım İşlemleri
 • Stoktan Fire Bildirimi
 • Stok Sorgulama
 • Malzeme Ambalajlama
 • Malzeme Ambalaj Bozma
 • Ambalajlı Stok Transferi
 • Satın Alma Mal Girişi
 • Min. / Max. Stok Uyarı Sistemi
 • Sevkiyat Yönetimi (Nakliye, Teslimat)
 • Malzeme Karışıklığı Önleme
 • Hatalı Malzeme Toplama Önleme
 • Hatalı Sevkiyat Önleme
 • Lojistik Performansı Ölçme