Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası - Bilsoft Yazılım
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. bilsoft.com'u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

 Ana Sayfa / Hakkımızda / Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

BİLSOFT YAZILIM
Doküman NoPOL.14
Yayın Tarihi04.01.2024
Rev. No00
Rev. Tarihi--

1. Amaç

Bu politika, Firmanın (Şirket) kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin ilkelerini ve uygulamalarını belirler.

2. Kapsam

Bu politika, Şirket'in tüm faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileri kapsar.

3. Temel İlkeler

Şirket, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki temel ilkelere uyar:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenir.
 • Doğruluk ve güncellik: Kişisel veriler, doğru ve güncel olarak tutulur.
 • Sınırlı olma: Kişisel veriler, belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ölçülü olarak işlenir.
 • Amaç yokluğu halinde imha veya anonimleştirme: Kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • İstisnalar dışında açık rıza alma: Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
 • İlgili kişinin haklarının korunması: Kişisel veri sahiplerine, kişisel verileri hakkında bilgi edinme, düzeltme, silme, aktarma ve itiraz etme hakları tanınmıştır.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirket, kişisel verileri yalnızca hukuka uygun olarak işler. Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Şirket'in ticari faaliyetlerini yürütmek,
 • Şirket'in hizmetlerini sunmak,
 • Şirket'in müşteri ilişkilerini yönetmek,
 • Şirket'in insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek,
 • Şirket'in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Şirket'in menfaatlerini korumak.

Şirket, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklar.

5. Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirket, kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilir. Kişisel veriler, yalnızca hukuka uygun olarak aktarılabilir. Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla üçüncü kişilere aktarılabilir:

 • Şirket'in ticari faaliyetlerini yürütmek için,
 • Şirket'in hizmetlerini sunmak için,
 • Şirket'in müşteri ilişkilerini yönetmek için,
 • Şirket'in insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek için,
 • Şirket'in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için,
 • Şirket'in menfaatlerini korumak için.

6. Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari önlemleri alır. Kişisel verilerin korunması için alınan önlemler, aşağıdakileri kapsar:

 • Erişim kontrollerinin uygulanması,
 • Veri güvenliğinin sağlanması,
 • Verilerin gizliliğinin korunması,
 • Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerine ilişkin aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini sınırlandırma isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri, bu haklarını Şirket'e yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek iletebilirler.

8. Değişiklikler

Bu politika, Şirket'in ihtiyaç duyması halinde değiştirilebilir. Politikada yapılacak değişiklikler, Şirket'in web sitesinde yayınlanarak ilgililere duyurulur.

BİLSOFT YAZILIM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ