e-Fatura Zorunluluğu 2024

e-Fatura zorunluluğu 2024 yılı itibariyle, Türkiye'de vergi mükellefi olan bazı işletmeler için zorunlu hale getirilmiştir. Bu uygulama, kağıt faturaların elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve iletilmesi anlamına gelmektedir.


e-Fatura zorunluluğuna özel kampanyanın tanıtıldığı görsel

  e-Fatura Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

  2024 yılı 1 Temmuz tarihi, Türkiye'deki vergi mükelleflerinin zorunlu olarak e-fatura sistemine geçmeleri için belirlenmiş bir tarihtir. Bu tarih, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan "Elektronik Fatura Uygulama Usul ve Esasları Tebliği"nde belirtilmiştir.

  e-Fatura zorunluluğunu karşılama şartları aşağıda verilmiştir:

 • 2023 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan tüm firmalar
 • 2023 yılı brüt satış hasılatı 500 bin TL olan internet ortamında mal veya hizmet satışı yapan (e-ticaret) firmalar
 • 2023 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL olan motorlu araç sektöründeki firmalar
 • 2023 yılı brüt satış hasılatı 500 bin TL olan gayrimenkul sektöründeki firmalar

Tüm Sektörler İçin Geçerli e-Fatura Zorunluluğu

30 Aralık 2023 günü GİB tarafından yayınlanan tebliğe göre e-Fatura ve e-Defter sistemine zorunlu geçiş için belirlenen brüt satış hasılatı limiti 5 milyon TL’den 3 milyon TL’ye düşürüldü. 202 yılında brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzerinde olan firmaların en geç 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-fatura, 1 Ocak 2025’e kadar e-Defter sistemine geçmeleri zorunlu hale getirildi.


2023 Yılındaki Brüt Satış Hasılatı e-Faturaya veya E-Arşive Geçiş Yapması Gereken Tarih e-Deftere Geçiş Yapması Gereken Tarih
3 MİLYON TL 01.07.2024 01.01.2025

Motorlu Araç Sektörü e-Fatura Zorunluluğu

Yeni tebliğe göre 2023 brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzerinde olan motorlu araç sektöründeki motorlu taşıt imal, alım, satım ve kiralama hizmeti sunan firmalar ve bu işlemlere aracılık yapan firmaların 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-fatura, 1 Ocak 2025’e kadar e-defter sistemine geçmeleri zorunlu hale getirildi.


2023 Yılındaki Brüt Satış Hasılatı e-Faturaya veya E-Arşive Geçiş Yapması Gereken Tarih e-Deftere Geçiş Yapması Gereken Tarih
500 BİN TL 01.07.2024 01.01.2025

İnternet Ortamında Mal veya Hizmet Satışı Yapan (e-ticaret) Firmalar için e-Fatura Zorunluluğu

Brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzerinde olan kendi internet sitesinde veya internet satış platformları üzerinde hizmet ve mal satışı gerçekleştiren firmaların 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-fatura, 1 Ocak 2025’e kadar e-defter sistemine geçmeleri zorunlu hale getirildi.


2023 Yılındaki Brüt Satış Hasılatı e-Faturaya veya e-Arşive Geçiş Yapması Gereken Tarih e-Deftere Geçiş Yapması Gereken Tarih
500 BİN TL 01.07.2024 01.01.2025

Gayrimenkul e-Fatura Zorunluluğu

Gayrimenkul inşa, imal, alım, satım ve kiralama hizmeti sunan firmaların, 2023 yılında brüt satış hasılatı 500 bin TL’nin üzerindeyse yeni yayımlanan tebliğe göre 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-fatura, 1 Ocak 2025’e kadar e-defter sistemine geçmeleri zorunlu hale getirildi.


2023 Yılındaki Brüt Satış Hasılatı e-Faturaya veya e-Arşive Geçiş Yapması Gereken Tarih e-Deftere Geçiş Yapması Gereken Tarih
500 BİN TL 01.07.2024 01.01.2025

e-İrsaliye Zorunluluğu

e-Fatura kullanan ve 2023 yılındaki brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan tüm firmaların e-irsaliyeye geçiş yapması zorunludur.


2023 Yılındaki Brüt Satış Hasılatı e-İrsaliyeye Geçiş Yapması Gereken Tarih e-Fatura Mükellefi Mi?
5 MİLYON TL 01.07.2024 EVET

e-Faturaya Geçenler e-Deftere Geçmek Zorunda mı?

Zorunlu olarak e-faturaya geçen tüm firmaların 1 Ocak 2025 tarihinde e-deftere de geçiş yapması zorunludur ancak e-fatura geçiş zorunluluğu şartlarını karşılamayan yani e-faturaya geçiş zorun olmayan firmaların e-deftere geçiş yapması zorunlu değildir.


e-Fatura Nasıl Kesilir?


 • 1. Öncelikle, e-Fatura kesmek için bir entegratör firmadan hizmet almanız gerekiyor. Bu firmalar, e-Fatura sürecini sizin için yönetirler ve faturalarınızın doğru şekilde kesilmesini sağlarlar.
 • 2. Entegratör firmayla sözleşme yaparak, e-Fatura uygulamasına kayıt olmalısınız. Bu aşamada, mükellef bilgileriniz, firma bilgileriniz ve e-Fatura sürecinde kullanmak üzere gerekli olan diğer bilgileri sağlamanız gerekmektedir.
 • 3. Fatura kesim işlemi için e-Fatura programı kullanmanız gerekiyor. Bu program, e-fatura formatına uygun olarak e-fatura hazırlamanızı sağlar.
 • 4. Hazırladığınız faturayı, e-Fatura programı üzerinden entegratör firmaya göndererek, e-Fatura sürecinin devamını sağlayabilirsiniz. Entegratör firmalar, fatura onayı, imzalanması, gönderilmesi ve saklanması gibi tüm işlemleri sizin için gerçekleştirirler.
 • 5. Fatura işlemleri tamamlandıktan sonra, entegratör firmalar faturalarınızın arşivlenmesini sağlarlar. Bu sayede, faturalarınızın saklanması ve ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir olması mümkün olur.

e-Fatura geçişindeki tüm süreç boyunca e-dönüşüm uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. En çok tercih edilen ön muhasebe programı olan Bilsoft sayesinde e-faturaya geçiş sürecinizi kolayca yönetebilirsiniz.

Bilsoft e-Fatura programını tablet, telefon ve bilgisayar üzerinden internetin olduğu her yerden kullanabilir, tek ekran üzerinden e-Fatura/e-Arşiv kesebilirsiniz. Ayrıca size kesilen e-Fatura ve e-Arşivleri görüntüleyebilirsiniz. E-Fatura programımız hakkında daha detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.


e-Fatura Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

e-Fatura uygulamasının birçok faydası bulunmaktadır. Bazıları şunlardır:


 • Zaman tasarrufu: e-Fatura uygulaması, manuel fatura işlemlerinin zamanını büyük ölçüde azaltır. Fatura işlemleri daha hızlı ve otomatik olarak gerçekleştirildiği için, mükelleflerin daha fazla zamanı işlerine odaklanmalarına ve işlerini büyütmelerine olanak tanır.
 • Maliyet azaltımı: Maliyet azaltımı: E-fatura uygulaması, kağıt faturaların yazdırılması, postalanması ve depolanması gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetleri azaltır. Ayrıca, arşivleme ve dosyalama maliyetleri de azalır.
 • Hızlı işlem yapabilme: Hızlı işlem yapabilme: e-Fatura uygulaması, fatura işlemlerinin daha hızlı ve otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Bu da işlemlerin daha hızlı bir şekilde tamamlanmasına ve ödemelerin daha çabuk yapılmasına olanak tanır.
 • Kolay kayıt tutma: Kolay kayıt tutma: e-Fatura uygulaması, fatura işlemlerinin kaydını daha kolay bir şekilde tutmanıza olanak tanır. Bu sayede, işletmeniz için önemli olan finansal verileri daha kolay bir şekilde takip edebilirsiniz.
 • Hata oranını azaltma: Hata oranını azaltma: e-Fatura uygulaması, manuel fatura işlemlerinde sık sık yapılan hataların azalmasını sağlar. Bu da fatura işlemlerindeki hata oranını azaltır ve işletmelerin daha doğru bir şekilde çalışmasını sağlar.
 • Çevre dostu olma: e-Fatura uygulaması, kağıt kullanımını azaltır ve bu da doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Bu sayede, işletmelerin çevre dostu bir yönetim anlayışı benimsemesi mümkün olur.

e-Fatura Zorunluluğu: Nedenleri ve İlgili Bilgiler

Günümüzde birçok ülkede, işletmelerin e-fatura kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye'de de belli şartlara sahip olan mükellefler için e-fatura kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğun nedenleri arasında çevre dostu bir uygulama olması, kağıt israfını önlemesi, süreçlerin hızlandırılması gibi etkenler yer almaktadır. Bunun yanı sıra, vergi kaçırma oranlarının azaltılması, özellikle KDV iadesi almak isteyen firmalar için fatura kayıtlarının doğru ve eksiksiz tutulabilmesi de önemli faktörler arasındadır. e-Fatura kullanımıyla birlikte, kağıt faturaların bastırılması, imzalanması, postalanması gibi işlemler ortadan kalkarak işletmelerin zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması mümkün olmaktadır. Ayrıca elektronik fatura sistemleri sayesinde hatalı faturaların sayısı da azalmaktadır.

Tüm bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda, e-fatura kullanımının hem işletmeler hem de devlet açısından birçok avantajı olduğu görülmektedir. Bu nedenle, e-fatura kullanımının yaygınlaşması ve zorunlu hale getirilmesi gibi uygulamalar birçok ülkede devam etmektedir. e-fatura sistemine kaydolmak isteyen işletmelerin vergi dairesine başvuru yaparak bir e-fatura kullanıcısı olarak kaydolmaları gerekmektedir. Böylece, vergi daireleri tarafından onaylanan özel yazılımlar kullanarak müşterilerine elektronik fatura gönderebilirler.

e-Fatura kullanımının yaygınlaştırılması ve zorunlu hale getirilmesiyle birlikte, kağıt fatura kullanımı azaltılmış, iş süreçleri hızlandırılmış ve vergi kaçırma oranları düşürülmüştür.

Sonuç olarak;
e-Fatura, günümüzde birçok ülkede işletmeler ve devlet açısından birçok avantajı beraberinde getiren bir sistemdir. Kağıt israfı önlenerek çevre dostu bir uygulama olması, süreçlerin hızlandırılması ve vergi kaçırma oranlarının düşürülmesi gibi nedenlerle birçok ülkede e-fatura kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.


E-Fatura: İşletmeler için Kolay ve Verimli Bir Fatura Çözümü

Günümüzde işletmeler her geçen gün daha fazla teknolojinin farklı alanlarında kullanılmaya başlanmasına tanık oluyorlar. Bu değişim, fatura işlemlerinde de kendini göstermekte ve kağıt faturaların yerine elektronik faturalar daha yaygın hale geliyor. e-Fatura, kağıt fatura işlemlerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve gönderilmesi işlemidir. Bu sistem, işletmelere birçok avantaj sağlamaktadır.

Peki, e-Fatura sisteminin bu avantajları nelerdir? İlk olarak belirtmek gerekir ki, e-Fatura sistemleri işlem hızını artırır. Elektronik olarak hazırlanan faturalar, manuel işlemlere göre çok daha hızlı bir şekilde düzenlenebilir ve müşterilere iletilebilirler. İşletmelerin müşterilerinin fatura beklemesi gerektiği süreler kısalmakta ve işlemler daha hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır. Fatura işlemlerinin doğru ve güvenilir olması, işletmeler için oldukça önemlidir. E-fatura sistemleri, doğruluk konusunda işletmelere büyük kolaylık sağlar. Manuel işlemler ile yapılabilecek hataların önüne geçilir ve müşteriler, doğru bir şekilde faturalandırılır. Bu sayede, işletmelerin müşteri memnuniyeti de artmaktadır.

e-Fatura kullanımı kağıt fatura kullanımına kıyasla maliyet tasarrufu sağlar. Kağıt fatura işlemleri, tonlarca kağıt tüketimine neden olur. E-fatura ise kağıt kullanımını ortadan kaldırır ve böylece hem işletmelerin hem de çevrenin maliyet tasarrufu yapmasını sağlar. e-Fatura işlemlerinin takibi de oldukça kolaydır. Elektronik olarak kaydedilen faturalar arşivlenebilir ve ihtiyaç duyulduğunda kolayca erişilebilirler. Bu sayede, işletmelerin fatura takip işlemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Son olarak, e-Fatura işlemleri kağıt fatura işlemlerine göre daha güvenlidir. Elektronik olarak imzalanarak gönderilen faturalar, herhangi bir sahtecilik veya manipülasyon riski en aza indirilir. Bu sayede, işletmelerin fatura işlemleri daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.

Tüm bu avantajlar göz önünde bulundurulduğunda, e-Fatura sistemi kağıt fatura sistemine göre çok daha verimli bir fatura çözümüdür. Bu nedenle, birçok ülkede e-fatura kullanımı yaygınlaşmaya devam etmektedir. Türkiye'de de 2020 yılı itibari ile belirli şartlara sahip olan mükellefler için e-Fatura kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Yapılan düzenlemelere uygun şekilde e-fatura kullanmak, işletmelerin fatura işlemlerini daha kolay ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır.

 

e-Fatura Zorunluluğu Hakkında Sık Sorulan Sorular (SSS)


e-Fatura Nedir?
e-Fatura, bir satış veya hizmetin vergi dairesine sunulmak üzere dijital olarak faturalandırılmasıdır.
e-Fatura zorunluluğu nedir?
Ticari faaliyetlerde e-fatura kullanımı, 1 Ocak 2023 itibarıyla yıllık brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler için zorunlu hale getirilmiştir.
e-Fatura uygulamasından kimler yararlanabilir?
Tüm mükellefler, e-Fatura uygulamasından yararlanabilir. Ancak, zorunlu kullanım sınırı 5 milyon TL brüt satış hasılatıdır.
e-Fatura uygulaması hangi belgeleri kapsamaktadır?
e-Fatura uygulaması, fatura, irsaliye, avans makbuzu, gider pusulası, serbest meslek makbuzu gibi belgeleri kapsamaktadır.
e-Fatura uygulaması kullanmak zorunda olan mükellefler hangi işlemleri yapmak zorundadır?
e-Fatura kullanmak zorunda olan mükellefler, fatura, irsaliye, avans makbuzu, gider pusulası, serbest meslek makbuzu gibi belgeleri elektronik olarak düzenlemek, göndermek ve saklamak zorundadır.
e-Fatura uygulamasının avantajları nelerdir?
e-Fatura uygulamasının avantajları arasında zaman tasarrufu, maliyet azaltımı, hızlı işlem yapabilme, kayıt tutma kolaylığı, hata oranını azaltma ve çevre dostu olma gibi faktörler bulunmaktadır.
e-Fatura uygulamasının vergi beyannamelerine etkisi nedir?
e-Fatura uygulaması, mükelleflerin vergi beyannamelerini daha hızlı ve doğru bir şekilde hazırlamalarına yardımcı olur. Bu sayede, vergi dairesi ile olan işlemler daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir.
e-Fatura uygulaması ile kağıt fatura arasındaki farklar nelerdir?
e-Fatura uygulaması, kağıt faturaya göre daha hızlı, güvenli, çevre dostu ve maliyet etkin bir yöntemdir. Ayrıca, e-fatura kullanımı sayesinde kağıt kullanımı azalır ve arşivleme maliyetleri de azalır